lördag 17 mars 2012

Mitt första år som synskadad okt 2007 - okt 2008

Sköterska vårdcentral
Läkare vårdcentral
Ögonläkare 1
Sköterska 1 Östra sjukhuset 
Sköterska Sahlgrenska sjukhuset 
Ögonläkare 2
Sköterska 2 Östra sjukhuset 
Telefonist vid Syncentralen
Synpedagog 1
Optiker 1 
Kurator
Ögonläkare 3
Försäkringskassans handläggare 1
Ordförande i SRF Göteborg
Försäkringskassan handläggare 2
Chef 1
Chef 2
Arbetsförmedlingens handläggare 1
Arbetsförmedlingens handläggare 2
Facklig representant 1
Facklig representant 2
Chef 3
Handläggare Utbildningsförvaltningen
Handläggare färdtjänst
Socialkonsulent arbetsförmedlingen Rehab
Försäkringskassan handläggare 3 
Synpedagog 2 arbetsförmedlingen Rehab
Arbetsterapeut 1 
Anpassningslärare 
Handläggare personalhälsan 
Sköterska 1 vårdcentral 
Sköterska 2 vårdcentral 
Arbetsterapeut 2 
Apotekare 1
Handläggare Tal- och punktskriftsbiblioteket
Sköterska 3 Östra sjukhuset
Optiker 2
Apotekare 2
Handläggare Göteborgs fastighetskontor 
Apotekare 3
Elektriker 1
Handläggare försäkringsbolag
Tekniker 1
Elektriker 2
Tekniker 2
Bibliotekarie 2
Arbetsterapeut 3
Informatör försäkringskassan 
Bibliotekarie 1
Skådespelare 
Tekniker 3
Informatör Motion och idrottsföreningen för synskadade 
Professorn
Punktskrift lärare 1
Punktskrift lärare 2
Punktskrift lärare 3
Optiker 3 
Elektriker 3
Försäkringskassan handläggare 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar