lördag 17 mars 2012

Synfält vad är det?

Enligt wiki

Synfältet är det område som i ett givet ögonblick kan observeras av synen. Människans maximala statiska synfält är ungefär 180° horisontellt genom centrum, då bägge ögonen används.
Synfältet skiljer sig åt mellan olika djur. Vanligt är att växtätare har ett brett synfält, medan rovdjuren har ett smalare synfält, men bättredjupseende.
Perifert synfält är den del av synomfånget som ligger utanför den del som ögat kan fokusera skarpt på. Det perifera synfältet registrerar och reagerar på rörelse och lockar blicken till de saker som rör sig i blickomfånget. Denna registreringsförmåga fungerar bra, om endast ett rörligt objekt uppträder inom det totala synfältet. Där ett stort antal rörliga objekt uppträder samtidigt, hinner hjärnan inte med att registrera dem alla. Endast rörliga objekt inom cirka 7 grader från centrum registreras då. Därför är det viktigt att bilförare ständigt scannar med blicken höger - vänster - höger för att på det sättet fånga upp allt väsentligt som uppträder i trafikmiljön. Om du kör moped eller en annan typ av fordon där hjälm behövs kan ditt periferiseende försämras av hjälmen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar